Terugroepactie Vitacom PhytoTM

 


Geachte klanten,

Bij controle in een door ons ingeschakeld laboratorium is gebleken dat in onderstaande batches van onze Formule Vitacom PhytoTM restanten van de stof ethyleenoxide zijn aangetroffen, waarbij de wettelijke bovengrens is overschreden. Dit betreft de volgende batch (LOT) nummers:

LOT 2400D        LOT 2401D        LOT 2890D       LOT 3087D
EXP 12/2022      EXP 12/2022     EXP 08/2023     EXP 10/2023
 
Het batchnummer en de houdbaarheidsdatum (EXP) zijn duidelijk leesbaar afgedrukt op de bodem van elk van onze potjes.
 
Om redenen van preventieve consumentenbescherming en de mogelijkheid van gezondheidsrisico's, zijn wij verplicht u te informeren dat u alle productverpakkingen van de betrokken batches die nog in uw bezit zijn - inclusief de reeds geopende – naar ons terug kunt sturen en te laten vervangen door nieuwe.

Uiteraard maakt u hiervoor geen kosten. Probeert u ook  - voor zover mogelijk - de producten te achterhalen die via u andere gebruikers hebben bereikt.
Zoals u weet, zijn onze Vitale Celstoffen Formules het resultaat van jarenlange productontwikkeling volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Belangrijke criteria voor onze producten zijn selectie van hoogwaardige ingrediënten en volledige afwezigheid van conserveermiddelen, kunstmatige smaak- en kleurstoffen, genetisch gemodificeerde grondstoffen en residuen van welke aard dan ook.

Het probleem dat nu is ontstaan, overstijgt alle processen die we kunnen beïnvloeden. Volgens onze fabrikant is het een onjuistheid die is ontstaan ​​bij de aankoop van een van de door ons vereiste ingrediënten in dit product. We betreuren dit ten zeerste en gaan alle voorzorgsmaatregelen nemen om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

Let op: Deze informatie geldt alleen voor de bovengenoemde batchnummers van het product Vitacom Phyto TM. Alle andere batches van dit product zijn niet beïnvloed, evenmin als onze andere producten.

Als deze terugroepactie u betreft, of wanneer u vragen heeft die te maken hebben met het terugroepen van producten, neem dan contact met ons op via e-mail op Info@celxpert.nl, of bel ons op 045-404 27 39.
 
Met vriendelijke groet,
 
Team CelXpert